ACTA DE ADHESIÓN COLECTIVOS

Para formar parte da nosa plataforma como colectivo e fomar parte das nosas asambleas tés este modelo para cubrir.

Ou ben descarga o modelo deste enlace:

https://www.dropbox.com/s/9ynzxws0afxby6w/actaadhesioncolectivos.docx?dl=0

 

Ou ben copialo:

ACTA DE ADHESIÓN PARA COLECTIVOS

DATA:

COLECTIVO:

REPRESENTANTE LEGAL:

NÚMERO DE TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Este colectivo manifesta a súa intención de integrarse na Plataforma pola protección da Foz do Miñor, acepta e asume o noso manifesto,                                     https://polaprotecciondafozdominor.wordpress.com/manifesto-de-inquedanzas/ , e entraría a formar parte da Asamblea da Plafatorma e participar de tódalas súas decisións.

 

 

Fdo:

 

 

Enviar por mail a: proteccionfozminor@gmail.com